054-895-2523

גנרטור


1.שקעים מתאימים
2.כבל מאריך

אביזרים נלווים:

דרישות המוצר:

לעוד מתקנים